INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Formularios

Informe de incorporación ou cambio de situación no Departamento

Modelo de instancia

Incorporación en POD
Solicitude de Quinquenios
Impreso fax
Impreso dietas
Solicitude de permiso por asuntos persoais-PDI
Solicitude de permiso por asuntos persoais-PAS
Impreso permiso menos de 15 días
Impreso permiso máis de 15 días
Impreso sustitución docencia (achegar ás solicitudes de permiso)
Impreso de alta no inventario
Impreso de baixa no inventario
Ficha de perceptores

Normativas Internas

Regulamento de Réxime Interno

Normativas UVigo

 

Departamento de Química Orgánica. Universidade de Vigo
Tlf./Fax +34 986 812262 correo-e depc12@uvigo.es