O Departamento de Química Orgánica da Universidade de Vigo imparte docencia nas titulacións dos campus de Vigo e Ourense que aparecen recollidas no menú da esquerda. Nas ligazóns correspondentes pódese consultar información sobre as guías das titulacións, guías docentes das asignaturas, profesorado, horarios etc.

 

 
 

Ademáis, imparte docencia nos programas de posgrao:

 
     

 

 

Departamento de Química Orgánica. Universidade de Vigo
Tlf./Fax +34 986 812262 correo-e depc12@uvigo.es